Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy Sokoły podejmuje działania zmierzające do ułatwienia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług Urzędu. W tym celu między innymi:

  • wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności,
  • z uwagi na istniejące bariery architektoniczne, wprowadzono alternatywne rozwiązania umożliwiające osobom z niepełnosprawnością ruchową załatwianie spraw poza siedzibą Urzędu,
  • osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na pomoc tłumacza języka migowego,
  • część usług świadczonych przez Urząd można załatwić drogą elektroniczną,
  • podejmujemy działania zmierzające do zwiększenia dostępności naszych stron internetowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Udostępniający: Gmina Sokoły

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Sokoły

Data wytworzenia: 2022-02-16

Wprowadzający: Wojciech Maleszko

Data modyfikacji: 2022-02-16

Opublikował: Wojciech Maleszko

Data publikacji: 2022-02-16