Wójt

Wójt Gminy Sokoły – Radosław Choiński wybrany w wyborach powszechnych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r.

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wójt zapewnia wykonanie uchwał Rady i realizację zadań gminy określonych przepisami prawa i w tym celu kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 

 

 

 

 

Udostępniający: Gmina Sokoły

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Sokoły

Data wytworzenia: 2020-04-21

Wprowadzający: Wojciech Maleszko

Data modyfikacji: 2024-05-24

Opublikował: Wojciech Maleszko

Data publikacji: 2020-04-21