Wójt

Wójt Gminy Sokoły – dr inż. Józef Zajkowski wybrany w wyborach powszechnych, pełni funkcję od 1.07.1991 r.

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wójt zapewnia wykonanie uchwał Rady i realizację zadań gminy określonych przepisami prawa i w tym celu kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy i jego funkcjonowanie.

 

 

 

 

 

 

Udostępniający: Gmina Sokoły

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Sokoły

Data wytworzenia: 2020-04-21

Wprowadzający: Wojciech Maleszko

Data modyfikacji: 2021-01-16

Opublikował: Wojciech Maleszko

Data publikacji: 2020-04-21