Ogłoszenie z dnia 2024-03-28 - Informacja o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego

Tytuł Informacja o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego
Data 2024-03-28

Dnia 25 marca 2024 r. do Urzędu Gminy w Sokołach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Sympatyków Chóru Harmonica.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi przyjmuje Pani Emilia Bruszewska Pełnomocnik Wójta Gminy Sokoły ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w budynku Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 3 do dnia 5 kwietnia 2024 r.

Udostępniający: Urząd Gminy Sokoły

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Sokoły

Data wytworzenia: 2024-03-28

Wprowadzający: Wojciech Maleszko

Data modyfikacji: 2024-03-29

Opublikował: Wojciech Maleszko

Data publikacji: 2024-03-28